نمیدونم چی بگم و چیکار کنم . اصلا شاید میخام احساستمو تخلیه کنم و شاید اصن اشتباهه که این رو پست بزارم ولی فقط خواستم شما در جریان باشید . ( اگه فکر میکنی این پست واسه وب اضافیه حذفش کن )
شاید شما فکر کرده باشید که واسه درس و مدرسه از وب رفتم ولی واسه سرطان داداشم بود . که دیروز فوت شد ،،
نمیدونم چی بکم و چی کار کنم . اصلا حرفی ندارم فقط دارم دیوونه میشم 
شاید دیگه هیچ وقت اینجا نیام . دوست دارم بیام ولی شاید نشه
بوحشید که اگه تین پست اضافیه 
پاکش کنید اگه خواستید 
فقط واسه این بود که بگم من دوستون دارم  و الکی نمیرنم 
قدر خانوادتون رو بدونید