چطور غیر مستقیم ابراز علاقه کنیم؟
تو یه سایت خارجی نوشته بود اگه کسی رو دوست دارید ولی روتون نمیشه بهش بگید با چند جمله به طور غیر مستقیم نظرتون رو درباره بهش بگید.
در ادامه می تونید تمام جملات رو بخونید...به کار من یکی که نیومد!
- تو برای من خاص هستی -
- وقتی وقتم رو باهات میگذرونم احساس خوبی دارم -
- از اینکه اسرارم رو باهات در میون میذارم مطمئنم -
- من تو رو هر جوری هستی قبول دارم -
- میدونم چه احساسی داری -
- کاری هست که برای کمک بتونم بکنم ؟ -
- همیشه وقتی با تو ام جالبه -
- بهم بگو چطوره تا بدونم -
- میتونم دستت رو بگیرم ؟ -
- میتونم بغلت کنم ؟ -
- تو یکی از بهترین هدیه هایی هستی که دریافت کردم -
- من برای هر چیزی که بهم میگی ارزش قائلم -
- توجه تو یه دنیا برام ارزش داره -
- هیچوقت فراموش نمیکنم چطور... -
- من خیلی آروم و شادم وقتی... -
- دیدن تو همه چیز رو خوب میکنه -
- میتونم احساس کنم وقتی باهات حرف میزنم قلبم تندتر میزنه -
- میتونم کنارت بشینم و فقط بهت نگاه کنم -
- نظراتت درباره ... منو خوشحال میکنه -
- از اینکه تو رو تو زندگیم دارم خوشحالم -
- با تو هر جایی میام -
- بهت اعتماد دارم -
- میتونم با تو از محدوده ام خارج شم -
- وقتی با تو ام دنیا کمتر ترسناکه -
- ازت سپاسگذارم که تو انتخاب های سخت کمکم میکنی -
- اگه اتفاقی برام بیوفته تو اولین نفری هستی که بهش میگم -
- منو بارها سورپرایز کن بخاطر اینکه دوستشون دارم -
- حتی وقتی نیستی صدات تو ذهنمه -
- وقتی نمیبینمت دلم برات تنگ میشه -
- اطراف تو احساس تازگی میکنم -
- از خنده هات خوشم میاد -
- هر وقت عکساتو میبینم لبخند رو لبم میاد -
- از اینکه احساساتمو قبل از اینکه بگم حدس میزنی شگفت زدم میکنی -
- لبخندت منو خنده میاره -
- خوشحالم که منو خوب میشناسی -
- وقتی بهت فکر میکنم معمولا یاد این میفتم که ... -
- تو خیلی دوست داشتنی ای -

امیدوارم به کارتون بیاید !