بیوگرافی استاد ادی گوردو
ترجمه لینگ میلی عزیزم 
کپی ممنـــوع

بیوگرافی استاد ادی گوردو
استاد افسانه ای کاپوئیرا
ملیت: برزیل / شغل: استاد، معلم کاپوئیرا / حضور: تکن 3، تکن 5، تکن 5: رستاخیز تاریکی، تکن تگ تورنمنت 2 
استاد افسانه ای کاپوئیرا پدربزرگ کریستی مونتیرو بود و همچنین مردی بود که تقریبا 8 سال قبل از رویداد های تکن 3، هنگامی که هر دو (او و ادی گوردو) در یک زندان زندانی بودند، به او کاپوئیرا را آموزش داد. در کمتر از دو سال بین تکن 3 و تکن 5 استاد افسانه ای کاپوئیرا تبدیل به مردی ضعیف و پیر شد. معاینات پزشکی نشان می داد که او مبتلا به یک بیماری ناعلاج است، اما دکترها خاطر نشان کردند که ممکن است احتمالا یک درمان در تکنولوژی پیشرفته میشیما زایباتاسو پیدا شود، چیزی که به هر دو، ادی و کریستی برای پیوستن به پنجمین تورنمنت مشت آهنین انگیزه داد. کمی بعد از اینکه آن دو موفق به برنده شدن در پنجمین تورنمنت نشدند، او پی برد که در عوض استخدام ادی به عنوان عضو نیروی تکن، میشیما زایباتسو از او پرستاری می کند. با این حال اندینگ کریستی و ادی در تکن 6 به این معناست که مرد پیر در آخر فوت کرد.
نکات جالب
-او حضور کوتاهی در آغازین تکن 3 دارد. (تکن 3)
-او در داستان آغازین و پایانی کریستی و ادی در تکن 5 ظاهر می شود. (تکن 5)
-با وجود اینکه ظاهرا اندینگ کریستی و ادی نشان می دهد که او در پایان تکن 6 مرده، گفتگوی وانگ جینری در مقابل ادی در کمپین سناریو در حقیقت اشاره به آن دارد که او در واقع قبل از پایان تورنمنت مرده است.(تکن 6)
-او در یک قاب عکس در کنار کریستی و ادی در اندینگ تکن تگ تورنمنت 2 ادی دیده می شود.(تکن تگ تورنمنت 2)
ارتباطات شخصیت
-به ادی گوردو کاپوئیرا آموزش داد.
-پدربزرگ کریستی مونتیرو.
-جین کازاما و میشیما زایباتسو از او در بیمارستانی متعلق به خودشان پرستاری کردند.

دستت هم درد نکنه که این قدر زحمت می کشی
من واقعا ازت ممنونم