عکس های جالب تیکن 

خودم خیلی خوشم اومد ، گفتم توی وب هم بزارم ^^
یه نمونه :
بقیه توی ادامه ⊙⊙⊙⊙جین و طرفدارای فوتبالیش !


ینی صد در صد لی لی بهش پول داده ...
وات ده ....ولش کن نگم ....


اسکناس جین !

اینم اسکیرین طرفدارای جینه . لی لی خون آشام 
فکر کنم یه ارتباطی بین این و الیزا هس ...

تقویم جین !
حیف که مال ۲۰۱۴ هس ...