سن شخصیت های تیکن ۷ 

امیدوارم خوشتون بیاد . شرمنده تنبل شدم !قول  میدم جبران کنم !
برو ادامه !Eliza - (1000+)

Heihachi - (75)

Kazuya - (49)

Paul, Law, Lee - (48)

Nina - (43)

Shaheen - (32)

Bryan - (31)

King II - (30)

Eddy - (29)

Bob, Claudio - (27)

Miguel, Dragunov, Feng - (26)

Katarina - (22)

Steve, Jin, Hwoarang - (21)

Leo - (19)

Xiaoyu, Josie - (18)

Asuka, Lucky - (17)

Lili - (16)

Kuma - (10)

Panda - (9)


شخصیت هایی که سنشون رو ننوشته بودم ، سن مشخص شده ای ندارن 

یعضی هاش خیلی عجیب بود ، مثل نینا و سرگی .

بعضی هاش هم قابل حدس زدن بود ، مثل هیهاچی .

ولی من بازم باور نمیکنم نینا رو ! آخه خدایی ؟۴۳ ؟نظر فراموش نشه دوستان .