این پست ادیت شد!
بیوگرافی پدر لئو کلیسن، ترجمه شده توسط لینگ میلی
کپی ممنـــوع!

بیوگرافی پدر لئو کلیسن

ملیت: آلمانی
شغل: کاشف غار معروف جهانی
ظاهر شده در : تکن 6
از او نام برده شده در: تکن 6
پدر لئو فقط در تصاویر پرولوگ تکن 6 لئو ظاهر شد. او به عنوان یک کاشف غار عالی توصیف شده است که الهام بخش دخترش نیز بوده است تا خودش در آینده یک کاشف غار شود. با این حال، در طول سال های جوانی لئو، او در یکی از سفر های غارشناسی اش گم شد و بعد از آن هرگز دیده نشد.

ارتباطات شخصیت
-شوهر اما کلیسن
-پدر لئو کلیسن


دست میلی عزیزمون درد نکنهخداییش انقدر که میلی برای ترجمه زحمت می کشه خود من نمی کشم!