بیوگرافی خانم ویلیامز مادر نینا و آنا ویلیامز
ترجمه شده توسط لینگ میلی عزیز
برای خوندنش به ادامه مطلب برید.
+ کپی هم ممنوع! +

بیوگرافی خانم ویلیامز، همسر ریچارد ویلیامز
ملیت: بریتانیایی
شغل: قهرمان و مبارز آیکیدو
از او ذکر شده در: تکن 1
همسر ریچارد شخصیت غیر قابل بازی در سری تکن است که از او فقط در پروفایل نینا و آنا ویلیامز در تکن 1 به عنوان قهرمان رزمی جهانی که آیکیدو تدریس می کرد، نام برده شده است. همانطور که شوهرش ریچارد نینا را بیشتر از آنا دوست داشت،  این احساس می شد که با توجه به زمان بیشتری که شاید آنا و مادرش صرف می کردند رابطه بین او و آنا قوی تر از رابطه اش با نینا باشد در حالی که ریچارد بیشتر با نینا بود. هر دو آنها، نینا و آنا، مادرشان را به طور متفاوت و کسی که آیکیدو درس می داد تفسیر کرده اند. این فرض وجود دارد که آنا بیشتر به سمت آموزش های مادرش تمایل داشت و در حالی که نینا به سمت پدرش بود. اینکه آیا او مرده است یا زنده معلوم نیست، همچنین معلوم نیست که او شبیه به کدام دخترش باشد. با این حال، چون آنا همان رنگ مویی را که پدرش داشت دارد، انتظار می رود موهایی بور و شبیه به نینا داشته باشد.
ارتباطات شخصیت
-همسر ریچارد ویلیامز
-مادر نینا ویلیامز و آنا ویلیامز
-مادربزرگ استیو فاکس

دستت درد نکنه میلی عزیزم