زحمت این بیوگرافی زیبا رو دوست عزیزمون لینگ میلی کشیده(شیایو ایدا سابق)
دستش درد نکنه و ازش ممنونیم که این همه برای هواداران ایرانی تکن زحمت میکشه
بیوگرافی پدر آسوکا
در ادامه بیوگرافی رو بخونید
کپی هم ممنوع

بیوگرافی پدر آسوکا کازاما

پروفایل
ملیت: ژاپنی
شغل: صاحب باشگاه دوجو
حضور: کمیک تکن آنلاین
ذکر شده در: تکن 5
رستاخیز تاریکی
سابقا پدر آسوکا صاحب دوجوی ژاپنی بود، و دختر خود و چند نفر ناشناس را آموزش داده است.کمی قبل از رویداد های تکن 5، او و دوجوی او توسط فنگ وی مورد حمله قرار گرفت.پدر آسوکا بخاطر جراحات وارده بستری شد، در حالی که همانطور که در اندینگ تکن تگ تورنمنت 2 فنگ نشان داده شد، نشان دوجو به سرقت رفته بود.ارتباط او با جون کازاما توسط نامکو مبهم مانده است.بعضی معتقدند او برادر جون است همانطور که جین در حین کمپین سناریو ذکر می کند که آسوکا "باید کازین من باشد"، و نامکو زمانی که تایید می کند که آسوکا و جین خواهر و برادر ناتنی نیستند از این بیانیه به نوعی پشتیبانی می کند.با این حال، بسیاری به دلیل نبودن دلیل قطعی که نشان دهد آسوکا و جین فامیلند، با این موضوع مخالفند.
ارتباطات شخصیت
-پدر آسوکا کازاما
-با جون کازاما و جین کازاما نسبت دارد.
-توسط فنگ وی مورد حمله قرار گرفته و به دلیل حملات بستری شده.