قدرتمند ترین شخصیت های تیکن بر اساس سایت Tekken canon 
اولین پست من ^^
لیست در ادامه ی مطلبه ...


1. Devil Jin (جین شیطانی )

2. Azaze l(ازازل)

3. Devil Kazuya (کازویا شیطانی)

4. Lars (لارس الکساندرسون)

5. Jin ( جین کازاما)

6. Jinpachi (جینپاچی میشیما)

7. True Ogre (اوگر حقیقی )

8. Heihachi (هیهاچی میشیما)

9. Kazuya (کازویا میشیما)

10. Paul Phoenix (پائول فینکس )

نظرتون رو بگید .
به نظر من نینا باید جزوش بود .