لینگ میلی عزیز این بار بیوگرافی مادر لئو کلیسن رو ترجمه کرده
برای خوندنش به ادامه مطلب برید.
کپی ممنوع!


بیوگرافی اما کلیسن
ملیت: آلمانی / صدای شخصیت: مری الیزابت مک گلین (تیکن تگ تورنمنت 2) / سن: نامشخص (فوت شده) / شغل: مدیر اجرایی شرکت جی، دانشمند برای میشیما زایباتسو (سابق) / ظاهر شده در: تکن 6، تکن تگ تورنمنت 2 / از او نام برده شده در : تکن 6، تکن تگ تورنمنت 2، تکن 7
اما کلیسن مادر مرحوم لئو است. لئو را در فیلم اولیه تکن 6 می توان در حال بازدید از قبر او و قرار دادن گل روی آن مشاهده کرد. او بار دیگر در اندینگ تکن تگ تورنمنت 2 استیو، پس از تزریق شدن و مورد آزمایش گرفتن او توسط دانشمندان میشیما زایباتسو، در حال آرام کردن او، دیده می شود. در اندینگ لئو در تکن تگ تورنمنت 2 او بار دیگر ذکر شده. ظاهرا او یک ناظر برای برنامه ژن شیطانی میشیما زایباتسو بوده است. این برنامه به دلیل مرگ افراد مورد آزمایش قرار گرفته شده لغو شد. اما کلیسن هم به دروغ مرگ استیو فاکس را گزارش داد. او بین تکن 5 و 6 به قتل رسید، که لئو معتقد بود کازویا میشیما مسئول مرگ او بود، و به دنبال گرفتن انتقام مادرش است.
ارتباطات شخصیت
-همسر پدر لئو
-مادر لئو کلیسن
-احتمالا او قبل از تکن 6 توسط کازویا میشیما به قتل رسیده است.
-ظاهرا ، در اندینگ استیو فاکس در تکن تگ 2 ، زمانی که استیو مورد آزمایش قرار گرفته شده بود، به عنوان کودک از او مراقبت می کرد.

دستت درد نکنه میلی عزیزم که این قدر به ما کمک می کنی