قرارِ از بزرگ به کوچیک شروع کنم


اگه پستام ایراد داشت حتمن بهم بگین،البته با مدرک


اختلاف اینا از وقتی شروع میشه که هیهاچی میفهمه که ژن شیطانی کازویا،از کازومی (زن خودش)به ارث رسیده

هیهاچی بعد از فهمیدن این موضوع حسابی عصبانی میشه و میخواد این همه دردسر که به خاطرِ ژنِ شیطانیِ کازومی کشیده رو جبران کنه

اونا در تیکن 7 با هم مبارزه میکنن و هیهاچی،کازومی رو شکست میده و بعد میکشش