اینبار با روز و ماه تولد 37 نفر از کاراکتر های تیکن اومدمالبته به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ان

از این به بعد امی میخواد تولد کاراکتر هایی رو که دوست داره جشن بگیره

بیشترین متولدین مربوط میشه به ماه های"مارس و نوامبر "
با 5 نفر

و کمترین متولدین مربوط میشه به ماه "فوریه"با 1 نفر


1- آنا ویلیامز:

11 دسامبر

http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
2- آسوکا کازاما:
29 آوریل
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
3- بائک دو سان:
2 مارس
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
4- بروس اروین:
12 نوامبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
5- برایان فیوری:
27 نوامبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
6- کریستی مانترو:
16 مه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
7- کریگ مردوک:
10 مه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
8- دکتر بسکونوویچ:
23 نوامبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
9- ادی گوردو:
22 مارس
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
10- امیلی د راچفورت:
23 فوریه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
11- فنگ وی:
3 ژانویه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
12- گانریو:
11 ژانویه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
13- هیهاچی میشیما:
31 ژانویه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
14- هوارانگ:
25 ژوئن
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
15- جین کازاما:
13 مارس
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
16- جینپاچی میشیما:
21 دسامبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
17- جولیا چانگ:
16 اوت
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
18- جون کازاما:
1 ژوئن
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
19- کینگ:
23 مه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
20- کونیمیتسو:
25 اوت
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
21- لارس الکساندرسون:
11 ژوئیه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
22- لی چائولان:
29 اوت
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
23- لی وولانگ:
7 آوریل
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
24- لئو کلیسن:
12 مارس
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
25- لینگ شیایو:
22 مه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
26- مارشال لاو:
20 نوامبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
27- میگوئل کابالرو روجو:
3 اکتبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
28- میهارو هیرانو:
22 ژوئیه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
29- موکوجین:
1 مارس
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
30- نینا ویلیامز:
23 ژانویه
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
31- پائول فینکس:
13 نوامبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
32- راون:
 24 دسامبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
33- سباستین:
5 اکتبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
34- سرگی دراگونوف:
29 سپتامبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
35- استیو فاکس:
16 آوریل
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
36- تایگر جکسون:
11 اکتبر
http://s9.picofile.com/file/8300614600/kawaii_pastel_star_divider_by_miemie_chan3_d4e9j1k.gif
37- زافینا:
23 سپتامبر