دختران mk
به درخواست سیتارا عزیز
اون عکس اول و این هر دو کیتانا هستن!

دختران mk

اینم مایلینا
دختران mk

و این
دختران mk

این جید هست
دختران mk

این کسی کیج
فهمیدم اگه قرار باشه از شخصیت های این بازی خوشم بیاد از کسی و سونیا خوشم میاد!
دختران mk

سونیا بلید
دختران mk

اسکارلت
دختران mk

اشرا
دختران mk

تانیا
دختران mk

کت وومن
دختران mk

دی وورا
دختران mk

بریجز
دختران mk

جاتاکا
دختران mk

کامیلیان
دختران mk

نیتارا
دختران mk

سارینا..
از سارینا خیلی خوشم اومد!
دختران mk

لی می
دختران mk

سیندل
دختران mk

وندر وومن
دختران mk

دگر تمام شد!!
اگر کمی و کاستی بود ببخشید دیههه