تو این پست شباهت خودم به آسوکا کازاما و جیل ولنتاین رو توضیح دادم
اینجا چیزی نیست برو ادامه
شباهت من به آسوکا
ازلحاظ ظاهری

هردو چشم و مو های قهوه ای داریم
اندام(به جز...)و استخوان بندی بدنم کپی آسوکاست
فقط همین
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
از لحاظ باطنی
من از لحاظ باطنی خود آسوکا هستم(فقط من وسواس تر و شوخ تر هستم)


شباهت من به جیل
از لحاظ ظاهری

بیشترین شباهت رو به این عکس دارم

هردو صورت گرد،پوست صاف،موهای قهوه ای،لب های قلوه ای و ابرو هایی با رنگ تیره داریم
قبلاٌ به آلا گفته بودم به نظر خودم بینیه بزرگی دارم(بینیم مثل همین عکس سر بالا اما یه ذره گنده س)
حالت چشمای هردومون یکیه


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
از لحاظ باطنی
چون شناخت روی جیل ندارم ،نمیدونم

البته گمون نکنم از این لحاظ شباهتی داشته باشیم


پـ.ن:اینا همه ویژگی های منن و شخصیت منو تشکیل میدن(واقعیه واقعی)
پـ.ن2:نمیدونم تو نت شبیه به این ویژگی هایی که گفتم هستم یا نه
پـ.ن3:البته این از قلم نیوفته که من یه بار عکس خودمو تو سایت زیبایی سنج گذاشتم که این در اومدم