★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★

این پست رو تقدیم می کنم به همه آجی های عزیزم از جمله مبینا جونم


★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
یه عکس اصلی از شیایو تکن 4
★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
این نقاشی عالیه
★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
اینم خیلی قشنگه :)
★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
لباس آبی خیلی بهش میاد
★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
به نظر میرسه شیایو تو تکن 7 دیگه مثل گذشته بچه نباشه و این خیلی خوبه
★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
اینم شیایو و پانداش
ببین چقدر دوستش داره! من که حسودیم شد
★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
عکس قدیمی...
★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★

★ لینگ شیایو پرنسس تکن ★
شیایو انیمه ای