سلام به تمام آبجیا و دوستای گلم یعنی آلا و فادی و امی و ورا و مبینا.
بچه ها من نمیدونم که این حقیقت داره یا نه ولی بچه ها من پروفایلا رو ویرایش نکردم راس میگم
با لوسیم آشتی کردم و از اونم پرسیدم که ویرایش پروفایلا کار اون بوده یا نه چون همونطور که میدونین لوسی یه هکره ولی وقتی با کسی آشتی میکنه همه ی حرفاش راسته.
لوسیم این کارو نکرده
فقط میخواستم بگم که کار من و لوسی نبوده ما دیگه نمیخوایم اون اتفاق قبلی پیش بیاد
امیدوارم به ما شک نکنین...
خب دیگه خدافظ...