بیوگرافی و عکسهای لوبودا

بقیع در ادامع
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
سوتلانا لوبودا
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
سوتلانا سرگیونا لوبودا
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
متولد 18 اوکتبر 1982
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
محل تولد: اتحاد جماهیر شوروی/ اوکراین/کیف
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
ملیت اوکراینی
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
سبک: پاپ و آر اند بی
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
شغل ها: خواننده، مجری تلویزیون، بازیگر طراح لباس
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
شروع به کار از 2000 تا به حال
بیوگرافی و عکسهای لوبودا
شهرت: لوبودا

بیوگرافی و عکسهای لوبودا