سلام بچه ها.
میخوام برام یه کاری کنین.
البته لفطا.
برید ادامه و این کار رو انجام بدین که میخوام روی النور و کم کنم.
خب اینجا بچه گی و جوونی ما رو میبینین.
لدفا بگین کودوممون خوشگل تریم.
تو دو تا قسمت.
این شد جوونی.
حالا تو این قسمت چون نمیدونین کودومیم بهتون میگم.
النور
من
لدفا دو تاشو بگین.
ملسی