سلام به همگی.
من آنالیس کلیسنم آبجی کوچیکه ی اِلنور کلیسن.
دوباره فعالیتم و تو این وب شروع کردم.
بعدا زندگی ناممو توی یه پست به اسم درباره ی من میزارم.
تو آلمانم زندگی میکنم.
حتما به پروفایلم سر بزنید.
خب دیگه بابای.