زوج های تکن
این پست خوجل (!) درخواستیِ به مــبینا جــونمِ
عسلمممم برو ادامه
زوج های تکن
فکر کنم زوج جین و شیایو بیشتر از جین و آسوکا حقیقت داشته باشه
زوج های تکن
کازویا و جون مرحوم
زوج های تکن
عاقا لئو دخدره
گفته باشما من دوست ندارم بدمش به لارس
چون به نینا بیشتر میاد
ولی دوست هم ندارم که نینا شوهر کنه
روانی هم خودتی
زوج های تکن
به به این زوج درست تره
زوج های تکن
من از این زوج متنفرم
زوج های تکن
از این زوج هم خوشم نمیاد
زوج های تکن
وه
زوج های تکن
من الان سکته رو میزنم
زوج های تکن
شوخی با جین و ددی دراگ
زوج های تکن
واقعا بهم میان
البته اگه کازویا آدم شه و دیگه منفی نباشه
آخرش این  بودن ورا به ما هم سرایت کرد
بابابییی
.
.
.
.