نمونه:


بقیه در ادامه
اول از همه استمپ های عشق خودم ینی نینا


حالا هم بقیه