ورا،عمه خوجگلم برو ادامه
عمه گلم تولدت مبارک

تولد یعنی دوستت دارم از ته قلب با تمام وجود از ته احساس


آرزوی سلامتی و موفقیت و شادی برات دارم

اینم کادوهامتقدیم بهتقلبم براتان شاء الله 1000ساله شیشایدم بیشتر

رنگی که دوست داریاینم یه آهنگ تقدیم بهت