تولد خواهر
تولد خواهر
ورای عزیزم شوت شو ادامه
به روایت تصویر:
هممون شاد و خوشحالیم هممون شاد و خوشحالیم!!!
چرا؟:|
چون تولد یه انتر زمینی به اسم وراست که بی اف اف مونه^___^
تولد خواهر
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود
چرا که فقط در قلب کسانی که به آنها عشق می ورزند
حک شده است
تولدت مبارک بی اف اف عزیزم
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تولد خواهر
تولد خواهر
تولد خواهر
تولد خواهر
تولد خواهر
تولد خواهر
اینم هدیه خاص من به تو
جشن تولدت:
تولد خواهر
تولدت مبارک ورا

ورا جونم
برات بهترین ها رو آرزو میکنم،
اول از همه آرزو میکنم همیشه سالم و تندرست باشی
دوم اینکه شاد باشی
و سوم اینکه موفق باشی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
حالا لوس نشو