عکسهای سرگی دراگونوف
تقدیم به دوست جدید و مهربون و باحالم مبینا جون
بچه ها، زیکا، ورا، فادی و... مبینا دختر خیلی گلیه باهاش دوست نشین ضرر کردین

سرگی دراگونوف ^___^

بقیه عکسا در ادامه

دراگونوف اگه دخدر میشد^___^
سرگی دراگونوف ^___^
فک کنم ماسک شیمیاییع
سرگی دراگونوف ^___^
هیکل
سرگی دراگونوف ^___^
ینی چی؟
اگه سرگی گریع کنع خون میگریع؟

سرگی دراگونوف ^___^

نمیدونم چرا تو این عکس پایینی چهره ش خیلی آشنا شده
سرگی دراگونوف ^___^
یعنی عاشق این آرت ام
سرگی دراگونوف ^___^

تا دیداری بعد و پستی دیگر بدروووود-___-
^^