من قبلا گفته بودم که معنی این اسمو بعدا توضیح میدم
الان وقتشه
.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.
شاید اسم قشنگی نباشه ولی من با این اسم خاطرات زیادی دارم به همین دلیل این اسمو انتخاب کردم
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
این اسم ریشه ژاپنی داره
معنی اول: برکت زیبا
و معنی دومشم میشه: تصویر زیبا
.

.

.

.
نظر فراموش نشه هااااااااااااا