سال خروس بر تمام شما دوستان گرامی مبارک باد
ببخشید یه ذره کتابی بود

بگذریم،چند تا آرزو براتون دارم که امیدوارم تحقق پیدا کنن:
اول اینکه امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید
دوم اینکه همیشه شاد باشید
سوم اینکه هیچ مشکلی براتون پیش نیاد
چهارم اینکه سایه پدر مادرتون همیشه بالای سرتون باشه
پنجم اینکه همیشه زندگی به کامتون باشه
ششم اینکه همیشه در هر عرصه ای موفق باشین
هفتم اینکه آرزوی دیگه ای ندارم

برین خوش باشین