سلام بر دوستان خشنگم
عیدتون مبارک
من همون زیکا هستم که نمیدونم کی هکم کرد
خالی نمیبندم و دارم راستشو میگم
البته آلوچکا جون زحمت کشید و یه اکانت دیگه بهم داد
بگذریم،بریم سر وقت اسم هام:
اِمی(بعدن راجع بهش توضیح میدم) انگلیسیشم Emiهستش
زیکاریشیکا
زیکا
خیلی خب حالا که اسمم تغییر کرده همراهش شخصیتمم تغییر کرده که تو بیوگرافی خودم که قراره یه دو سه بزارم  کامل توضیح میدم


بازم از آلوچکا جون تشکر میکنم