جناب لوسی که ما رو شُست رُفت اومده بود و پیشمون بود از کارایی که با آنالیس کرده و خواهش کرده بود تا ما برای آنالیس تقدیمی بذاریم و بخوایم که آنالیس لوسی رو ببخشه
بسیار خب
اینم پست، حالا شما بچه ها لوسی و آنالیس با هم آشتی کنین تا دشمنی خز نشده
کار ندارم که لوسی خود آنالیسه یا نه یا چیز دیگه ای و میدونم که تو این ماجراها یه جورایی خر حساب شدم:|
ولی جدا از این حرفا نمیخوام تو سال جدید و ایامی که همه خوشحالن باعث ناراحتی کسی باشم، من قبلا هم گفتم که آنالیس رو بخشیدم و همه چی رو، چه خوبی و چه بدی، در مورد به اون فراموش کردم، فکر نمیکنم اون کلمات رکیک به این زودی ها از ذهنم پاک بشن اما دلیلی هم نداره که بخوام همیشه این موضوع رو تو ذهنم نگه دارم...
بگذریم، حالا که عیده لوسی خانم اومده بود و عذرخواهی کرده بود و میخواست که دوباره به آنالیس دوست بشه و از من خواست که یه پست تقدیمی برای آنالیس بذارم تا در اون لوسی به اشتباهاتش اعتراف کنه و عذرخواهی کنه از ما و آنالیس و ما اون رو ببخشیم و همینطور دشمنی ای دیگه نباشه، و لوسی و آنالیس با هم خوب بشن چون اینطور که بوش میاد لوسی واقعا پشیمون بود...!!
خب لوسی خانم این پست، شما هم به وعده ات عمل کن و از آنالیس و ما عذرخواهی کن و قول بده دختر خوبی باشی و با آنالیس هم آشتی کن تا آنالیس هر جایی میره دیگه یه دشمن اذیتش نکنه.