وبلاگicon
منو
طرفداران نینا ویلیامز
کانال تلگرام ما @NinaWilliams
کانال تلگرام ما کانال تلگرام ما


کاراکتر های قابل بازی
ترجمه شده: 22 کاراکتر
در حال ترجمه: 5 کاراکتر
ترجمه نشده: 68 کاراکتر
مجموع: 90 کاراکتر

تصاویر 
زیباسازی - جدا کننده پست

کاراکتر های غیر قابل بازی
ترجمه شده: 14 کاراکتر
در حال ترجمه: 4 کاراکتر
ترجمه نشده: 33 کاراکتر
مجموع: 47 کاراکتر

تصاویر 
زیباسازی - جدا کننده پست

کاراکتر های لغو شده
ترجمه شده: 1 کاراکتر
در حال ترجمه: 0 کاراکتر
ترجمه نشده: 3 کاراکتر
مجموع: 4 کاراکتر

تصاویر 
زیباسازی - جدا کننده پست

جمع بندی نهایی
ترجمه شده: 37 کاراکتر
در حال ترجمه: 9 کاراکتر
ترجمه نشده: 104 کاراکتر
مجموع: 141 کاراکتر